بسم الله الرحمن الرحیم

به استحضار میرسانیم وب سایت هیئت دانش آموزی صاحب الامر (عج) در حال راه اندازی می باشد.
شادی ارواح طیبه شهدا صلوات