صاحب نت

صاحب نت

هیئت دانش آموزی حضرت صاحب الامر (عج)

ساعت برگذاری هیئت هفتگی صاحب الامر (عج) به بعد اذان مغرب و عشا تغییر کرد.

اندازه فونت :
2020/09/29

سوال خود را مطرح کنید :